Public Channels for Tag: BME280

Channel ID:
790461
Author:

Temperature Huidity and Absolute barometric pressure (35m altitude) in Rethymno Crete Greece using an BME280

Channel ID:
729201
Author:

Weather station using a WEMOS D1 Mini Pro and BME280 to measure atmospherics.

Channel ID:
580009
Author:

Receiving environmental data from a BME280 sensor connected to a Raspberry Pi Zero W

Channel ID:
682676
Author:

BME280

Channel ID:
46481
Author:

sensing data with ESP8266 NodeMCU BME280 sensor

Channel ID:
291915
Author:

Some sensor data measured with BME280 and DS18B20 and sent once a minute using ESP8266

Channel ID:
796444
Author:

Using BME280 and BH1750 to measure the Pressure sensor, temperature and humidity of Kaohsiung, Taiwan

Channel ID:
369060
Author:

Dual BME280/BH1750 Sensors on Raspberry Pi 1

Channel ID:
795204
Author:

Office Air Quality Monitor

Channel ID:
720169
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia. Stacja zamontowana na balkonie od strony zachodniej w osłonie radiacyjnej. Zastosowane czujniki: BME280, SDS011

Channel ID:
508976
Author:

Analisis de Calidad del Aire Estacion de monitorero de PM2.5 & PM10 + Temperatura + Humedad + Presion ESP8266 & HPMA115S0 & BME280 f = 30 s Loma de Las Brujas - Envigado - Colombia

Channel ID:
774737
Author:

Environmental monitoring in London NW3

Channel ID:
276173
Author:

LK V3

Channel ID:
761980
Author:

Aktuelle Wetterdaten für Pforzen, Bayern


Search