Public Channels

Channel ID:
1714879

Paineastiassa käyvä siideri, jonka tuottama CO2 kulkee kaasusensorin läpi. Sensori kiinnitetty painetta säätelevän rajapaineventtiilin ulostuloon. Siksi kaasuvirtaus näyttää muuttuvan "hypäyksittäin" eikä varsinkaan alussa tasaisesti.

Channel ID:
1613853

Weather auxiliar

Channel ID:
900520
Author:

Beating the NQ heat

Channel ID:
1496222
Author:

Estação Meteorológica wrfcomercial FSR1

Channel ID:
1336024

Temperature And Compressor Monitoring

Channel ID:
1873326

Multisensor at undisclosed location

Channel ID:
1420150

WS-2300

Channel ID:
1779545
Author:

Performace Rpi Model B

Channel ID:
1879302
Author:

A digital twin implementation

aas, dt
Channel ID:
1870024

This is where data collected by a RP Pico W will be visualized

Channel ID:
1046729

ESP32 with BME280 sensor.

Channel ID:
1113291
Author:

BME280 for temperature, humidity, pressure SPS30 for particulate, K30 for CO2

Channel ID:
221471
Author:

Temperatur Zeizung DS18B20

Channel ID:
77846
Author:

ESP8266 standalone with DS18B20

Channel ID:
1826512
Author:

Nivel de agua del Raindrop Module MH-RD


Search