Public Channels for Tag: weather station

Channel ID:
618734
Author:

Simple Solar Powered Weather Station located on the norther slope of penicuik

Channel ID:
768310
Author:

Just a simple weather station in Cartagena de Indias

Channel ID:
786314
Author:

Weather station based on Wemos D1 mini. DHT22 for outdoor temperature and humidity (tweaked for outdoor usage, will see how long it will last) and SHT30 for indoor temperature and humidity.

Channel ID:
720169
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia. Stacja zamontowana na balkonie od strony zachodniej w osłonie radiacyjnej. Zastosowane czujniki: BME280, SDS011

Channel ID:
785454
Author:

Projeto de Estação Meteorológica utilizando Arduino

Channel ID:
768805
Author:

Solar Weather Station Based on Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil.

Channel ID:
717977
Author:

Temperatura, humedad y presión atmosférica

Channel ID:
770808
Author:

Getting readings of temperature and humidity inside the greenhouse

Channel ID:
111706
Author:

An attempt to a weather station for astronomy purposes. Temperature (°C), Relative Humidity (%), Rain detection (<1000 : wet, >1000: dry), Cloud detection (°C, -20: clear, 0: overcast), General Light level , custom Sky quality meter (Mag)

Channel ID:
327715
Author:

Druck + Temperatur + Feuchte Aussen und Akku-Spannung

Channel ID:
755082
Author:

This is the weather station at Vizz Office

Channel ID:
752356
Author:

weather station

Channel ID:
752375
Author:

test weather station

Channel ID:
649294
Author:

This an arduino based weather monitor station. It measures 5 different weather variables: temperature, wind speed, rainfall, illuminance and humidity. The Weather Station updates every 5 minutes to ThingSpeak.


Search