Public Channels for Tag: greenhouse

Channel ID:
493691
Author:

Updates every 30 minutes

Channel ID:
308185
Author:

Environment data of country house

Channel ID:
231523
Author:

Get data from Siemens IOT2040 module in USAMV Green House

Channel ID:
217707
Author:

Arduino Mega control and uploading values to Thingsspeak and Domoticz at the same time with ESP8266

Channel ID:
566147
Author:

Arduino Degree Project

Channel ID:
214382
Author:

Conditions in Greenhouse

Channel ID:
293439
Author:

Temperature in the uterum

Channel ID:
278309
Author:

Humidity, Air Temperature, and Water Temperature for a Hydroponic Greenhouse

Channel ID:
449078
Author:

Monitor data from a green house.

Channel ID:
335835
Author:

This are the log off my esp driving greenhouse

Channel ID:
244824
Author:

Data from the greenhouse.

Channel ID:
69718
Author:

Moteino remote wireless sensors (motes) with an ESP8266 Gateway for a greenhouse monitoring system ... Si7021, BMP180, PAR sesnor, soil moisture ... with web page UI

Channel ID:
293553
Author:

Här loggar vi temperaturen i uterummet och effekten på solcellsanläggningen på taket som får vara indikator för solinstrålningen. Mätvärden tas var 15e minut dygnet runt.

Channel ID:
263002
Author:

A channel to analyse real-time data from my greenhouse sensors and plot graphs according to the conditions in the green house.

Channel ID:
106951
Author:

Greenhouse for young rice plant


Search