Public Channels for Tag: esp-01

Channel ID:
352415
Author:

Alarma para registrar los sucesos de una entrada

Channel ID:
203658
Author:

Monitorització en temps real de la temperatura i la humitat relativa. L'adquisició i enviament de dades al servidor ThingSpeak es fa a través d'un dispositiu que consta principalment d'un ESP-01 i un sensor DHT11.

Channel ID:
235828
Author:

This channels shows the temperature and humidity values which is sensed by the sensor placed in our room.

Channel ID:
52273
Author:

Small weather Station based on Sensiorion SHT11 precision Temp&Humidity sensor, ESP8266(ESP-01 version) under Arduino environment.

Channel ID:
24726
Author:

ESP-01 DHT11 Temperature, Humidity, LED Light and ESP-01 Free Heap Monitor.

Channel ID:
213920
Author:

The temperature in my workroom

Channel ID:
134651
Author:

Channel ID:
844820
Author:


Search