Public Channels for Tag: Polska

Channel ID:
422726
Author:

Stacja pogodowa - Międzyrzec Podlaski. Pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia.

Channel ID:
320952
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 12. Stacja zamontowana na balkonie od strony południowej czujniki w wentylowanej osłonie antyradiacyjnej. Zastosowane czujniki: SHT21, BMP280, BH1750, ML8511, PMS3003.

Channel ID:
399127
Author:

Dane pogodowe oraz zanieczyszczenie środowiska w Otwocku na osiedlu Chrobry. Urządzenie monitorujące jest na etapie rozwoju, a więc możliwe są przerwy w odczytach lub zafałszowania danych.

Channel ID:
134050

Temperatura w Wałczu

Channel ID:
179416
Author:

Outside temperature measured in Warsaw, Poland. Temperature is measured using TC1047A sensor and sent to cloud by ESP-07 module. The other chart shows how much time it took for the module to connect to the network and update the values before it went to

Channel ID:
40516
Author:

Readings of temperature and humidity outside. Parameters Esp8266 and Raspberry pi.

Channel ID:
302210
Author:

ESP8266+DS18B20+DHT11+BMP280-pomiar wilgotności, temperatury i ciśnienia powietrza atmosferycznego. Stacja nieopodal Białegostoku. Kontakt: weatherstationts@gmail.com


Search