Public Channels for Tag: bme280

Channel ID:
46481
Author:

sensing data with ESP8266 NodeMCU BME280 sensor

Channel ID:
796444
Author:

Using BME280 and BH1750 to measure the Pressure sensor, temperature and humidity of Kaohsiung, Taiwan

Channel ID:
720169
Author:

Odczyty z amatorskiej stacji pogodowej wraz z pomiarem zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Bołtucia. Stacja zamontowana na balkonie od strony zachodniej w osłonie radiacyjnej. Zastosowane czujniki: BME280, SDS011

Channel ID:
774737
Author:

Environmental monitoring in London NW3

Channel ID:
275625
Author:

Данные с датчика BME-280 установленного в центре города Электросталь на высоте 4 этажа

Channel ID:
728102
Author:

Aggiornamento 3 min Visualizzazione ultime 48h Esp32 + bme280

Channel ID:
373096
Author:

Weather condition in Humenne, Slovakia. Measured by BME280. Data sended by IOT LPWAN SigFox Node UART Modem 868MHz

Channel ID:
222851
Author:

Vremenska postaja Celje(265m)

Channel ID:
694219
Author:

Stacja pogodowa Police

Channel ID:
701590
Author:

Home test for Magic Mirror Integration

Channel ID:
306806
Author:

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=466867.0

Channel ID:
701592
Author:

Today (since midnight) High Low data

Channel ID:
690645
Author:

Testovací Arduino (WEMOS D1R2) s čidly DHT11, DS18B20 a BME280


Search