Temperaturni senzor

  • Channel ID: 951578
  • Author: gregor
  • Access: Public
IOT aplikacija za merjenje temperature v sobi in zunaj na lokaciji dijaškega doma Vič - Ljubljana, Slovenija Uporabljena senzorja sta DS18B20, priklopljena na mikrokrmilnik esp8266 - nodemcu 1.0
  ljubljana, slovenija, esp8266, , ds18b20

Notranja temperatura
Field 2 Chart
Zunanja temperatura
Field 1 Chart
Channel Location