Искър-темп/влажност

Искър-темп/влажност
  esp8266, am2320, искър, българия, bmp085

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Location
Температура в гр.Искър
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Искър