Sypialnia i inne miejsca

Pomiary temperatury i wilgotności przy użyciu DHT22 i dallas 18B20
  dht22, esp, lua, sluc

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart