Est_met_Cinca

Enviament de dades des de casa de la temperatura del despatx.
  arduinoblocks, educatbot

Field 1 Chart
Channel Location