Νερό Ηλιακού Θερμοσίφωνα

  • Channel ID: 771175
  • Author: alextsele
  • Access: Public
Εφαρμογή για μέτρηση και πρόβλεψη πορείας θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης από ηλιακό θερμοσίφωνα. ΠΜΣ: Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα. Μάθημα: IoT
  esp32, solar water heater, lm35

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Θερμοκρασία Νερού
Brightness
histogram of temperature
Histogram of photoresistor
Τρέχουσα Τιμή Φωτοαντίστασης (Ω)
Channel Location
Plot temperature and photoresistor
Field 3 Chart