Estacio meteo2

  • Channel ID: 674851
  • Author: jordimoreno
  • Access: Public
My 2on weather iot station.
  meteo, badalona, arduino, esp8266

3 rellotges . Meteo2
Predicció Zambretti públic
Temp vs sensació tèrmica. Meteo2
Sensació tèrmica
Bateria %
Field 1 Chart
Field 3 Chart
Field 2 Chart
Comparació T.3 dies. Meteo2
Comparació P.3 dies. Meteo2
Comparació Humitat. 3 dies. meteo2
Alçada núvols. Meteo2
Sentit del vent
Correlació entre temperatura i humitat. Meteo2
Channel Location