Meteoroloji Istasyonu Uygulamasi

  • Channel ID: 639732
  • Author: dnzugur
  • Access: Public
ESP8266, DHT11, LM35, BMP180 sensorleri ve QS-FS01 anemometresi ile kurulan Meteoroloji Istasyonu verilerini gosteren calisma.
  esp8266, lm35, dht11, bmp180, qs-fs01

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart
Channel Location