MES

  • Channel ID: 630127
  • Author: istasyon1
  • Access: Public
"Meteorolojik Deney İstasyonları" ~6Km2'lik alanda birbirlerine göre kalibre edilmiş meteoroloji istasyonlarının, atmosferik değişimi kaydetmesi amacı ile kurulmuştur. Çalışmada; DS18B20,AM2301(DHT21),ESP8266,Arduino nano kullanılmıştır.
  ds18b20, dht21, esp8266

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Channel Location