MES

  • Channel ID: 630127
  • Author: istasyon1
  • Access: Public
"Meteorolojik Deney İstasyonları (MES)" Atmosferik değişimin kaydedilmesi, iklimsel veri tabanı oluşturmak ve tahminlerde bulunma amacı ile kurulmuştur. Çalışmada; TSL2561, ESP8266, BME280 ve ATMEGA328p mikroişlemci kullanılmıştır.
  esp8266, bme280, tsl2561, atmega328p

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
TERMOMETRE °C
HİGROMETRE %
BAROMETRE hPa
Channel Location