Testowy_kanał

  • Channel ID: 504621
  • Author: amwilczek
  • Access: Public
testowanie kanału MQTT
  pomiar1, pomiar 2, pomiar 3 [%], a, b, c, d, e

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart