Stacja pogodowa

  • Channel ID: 422726
  • Author: pazzdi2
  • Access: Public
Stacja pogodowa - Międzyrzec Podlaski. Pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia.
  esp8266, nodemcu, BME280, DS18B20, Miedzyrzec, Podlaski, Polska, poland, temperature, Pressure, humidity,

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Temperatura punktu rosy
Temperatura wewnątrz
Field 2 Widget
Field 3 Widget
Field 4 Widget