Preu de l'Electricitat

Aquest és el registre del preu de l'Electricitat extret de la informació pública que s'ofereix per part de Red Eléctrica Española
  cost, energia, electricitat
 More Information

Field 1 Chart
Channel Status Updates