Stacja pomiarowa

  • Channel ID: 35642
  • Author: ziomuch
  • Access: Public
Ilość cząstek zawieszonych w podziale na cząstki o wielkości 1, 2.5 i 10 um
  pm2.5, pm1, pm10

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Channel Location
Channel Status Updates
Field 4 Chart
Field 5 Chart