kontrola pieca

  • Channel ID: 316381
  • Author: marek115
  • Access: Public
Pomiar ilości węgla w podajniku pieca przy pomocy HC-SR04 i ESP8266
  hc-sr04, esp8266

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart