Hort BigData

  • Channel ID: 297923
  • Author: danirg
  • Access: Public
Aquest canal serveix per recollir les dades dels sensors que mesuren temperatura i humitat de l'hort.
  temperatura, humitat

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart