Zbigniew Mrozek

  • Channel ID: 295141
  • Author: pemrozek
  • Access: Public
Test:, pobiera temerature_F z kanału 12397 , przelicza na temp_C i robi wykres
  test only

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Channel Location