SLO Nr 5 STO Milanówek ul.Herberta 41

  • Channel ID: 224426
  • Author: slonr5sto
  • Access: Public
Pomiar pyłów PM10 i PM2.5 przy ul.Herberta 41 w Milanówku. Czujnik VIDIAQ NV15Cp
  milanówek, pm10, pm2.5
 More Information

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Chwilowe PM2.5 Herberta
Chwilowe PM10 Herberta