Hidroponik_IoT ESP32

Monitoring Suhu dan PH dengan ESP32
  esp32, hydroponic, temperature, iot

Field 1 Chart
Suhu Tanaman
Field 2 Chart
Ph Meter