L.2.7.14BT

  • Channel ID: 202842
  • Author: mnowak
  • Access: Public
Monitoring parametrów mikroklimatu wewnątrz pomieszczenia (temperatura, wilgotność, ciśnienie, natężenie światła, ruch)

Temperatura [linia produkcyjna]
Field 6 Chart
Ruch [1-TAK; 0-NIE]
Field 7 Chart
Temperatura grzejnika
Field 5 Chart
Wilgotność względna [biurko]
Field 2 Chart
Ciśnienie atmosferyczne [biurko]
Field 4 Chart
Temperatura powietrza [biurko]
Field 8 Chart
Natężenie światła [biurko]
Field 3 Chart
Temperatura powietrza [biurko]
Field 1 Chart
Channel Location