Simulasi pengukuran Kelembapan dan Suhu - F55120059

Pembuatan pengukuran Kelembapan dan Suhu ======================================= Nama : Febrian Chrissma Bagaskara NIM : F55120059 Kelas : B - TI
  humidity, temperature, suhu, kelembapan

Field 1 Chart
Field 2 Chart