Solární WiFi meteorologická stanice V3.2

Solar Powered WiFi Weather Station v3.2 Počasí na bázi ESP32
  https://www.instructables.com/solar-powered-wifi-weather-station-v30/
 More Information  GitHub

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart
Channel Location
Channel Video
Channel Status Updates