ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τιμές απο τον Μετωρολογικό Σταθμό ο οποίος είναι τοποθετημένος στο ΣΔΕ των φυλακών, δημιουργία της διεύθυνσης των φυλακών και του ΑΚΕΘ Τρικάλων

Field 2 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 1 Chart