ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τιμές απο τον Μετωρολογικό Σταθμό ο οποίος είναι τοποθετημένος στο ΣΔΕ των φυλακών, δημιουργία της διεύθυνσης των φυλακών και του ΑΚΕΘ Τρικάλων

Θερμοκρασία DS
Θρμοκρασία BME
Υγρασία
Field 4 Chart
Ταχύτητα ανέμου
Field 1 Chart
Field 2 Chart