Weather Station 4

Төмөр замын 3-р анги 559-р км 1-р зуут 2-р үе
  weatherstation, beelog
 More Information

Field 1 Chart
Field 3 Chart
Field 2 Chart
Field 4 Chart
Үерийн мэдрэгч
Салхи 4
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart
Температур - 4
Чийгшил болон бороо - 4
Үерийн мэдрэгч - 4
Баттерейны хүчдэл - 4
Channel Location