Weather Station 3

Төмөр замын 3-р анги 669-р км 1-р зуут 2-р үе
  weatherstation, beelog
 More Information

Field 3 Chart
Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 4 Chart
Үерийн мэдрэгч
Салхи 3
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Field 7 Chart
Field 8 Chart
Температур - 3
Чийгшил болон бороо - 3
Үерийн мэдрэгч - 3
Баттерейны хүчдэл - 3