Experimental CH#03V

  • Channel ID: 145264
  • Author: MeteoHUM_BA
  • Access: Public
Automatický upload meranie vonku (Freda) Teplota Tlak Vlhkosť Svetlo svetlo bude treba časom konvertovať na [lux]

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Channel Location
Channel Status Updates