Estación meteorolóxica do IES Politécnico de Vigo

  • Channel ID: 1433325
  • Author: anlago
  • Access: Public
Estación meteorolóxica automática deseñada e instalada no curso 2022-2023 por alumnado do centro coordinado por Antonio Lago dentro das actividades do Club de Ciencia.
 More Information  GitHub

Temperaturas máxima e mínima diarias
Histograma polar de ventos
Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Channel Location
Imaxe da estación