กราฟผลการควบคุมอุณหภูมิ(32C) และความชื้น(70%) สวนผักไฮโดรโปรนิกส์ 4.0

  • Channel ID: 126276
  • Author: krunu123456
  • Access: Public
กราฟผลการควบคุมอุณหภูมิ(32C) และความชื้น(70%) สวนผักไฮโดรโปรนิกส์ 4.0
  temperature, humidity, nodemcu, iot, stem

Field 1 Chart
Field 2 Chart